Barış AKDEMİR

Web Yazılım Günlüğü

Php ile Excel Dosyası Oluşturma

Php ile geliştirdiğimiz projelerin bazılarında; özellikle kurumsal kullanım için yapılanlarında, verilerin excel halinde çıktı alınabilmesi talebi ile çok karşılaşılıyor. Bunun nedenleri, alışkanlık ya da firmanın kullandığı programlara verilerin aktarılabilmesi oluyor. Bu işlemi sıkıntısız ve kolay bir şekilde nasıl yapabiliriz, bunu anlatmaya çalışacağım. Bir önceki yazım olan ‘Php ile Excel Dosyasından Veri Okuma’ -da kullandığımız PhpExcel kütüphanesini kullanıcaz yine. Kütüphaneyi bu adresten indirebilirsiniz. Dosya oluşturma işleminde de, okumada olduğu gibi dikkat etmemiz gerekenler var. Eğer verilerin sayısı fazla olursa karşılaşabileceğimiz sıkıntıları veri okuma makalesinde anlatmaya çalıştım. Kod örneğinde; veritabanından alınan $uyeler degiskenindeki ad, soyad ve telefon verilerinin excel çıktısı oluşturuluyor.

<?php
/** kullandigimiz kutuphane cagiriliyor */
include 'Classes/PHPExcel/IOFactory.php';

//$uyeler bu degiskende veri tabanından gelen uyelerin listesi bulunuyor

// Excel Değişkeni ile Classımızı başlatıyoruz.
$Excel = new PHPExcel();
 
// Oluşturacağımız Excel Dosyasının ayarlarını yapıyoruz.
// Bu bilgiler O kadar önenli değil kafanıza göre doldurabilirsiniz.
$Excel->getProperties()->setCreator("Tam Liste")
->setLastModifiedBy("Tam Liste")
->setTitle("Tam Liste")
->setSubject("Tam Liste")
->setDescription("Tam Liste")
->setKeywords("Tam Liste")
->setCategory("Tam Liste");
 
//Excel Dosyasının Sayfasını Adını Belirliyoruz.Ben varsayılan olarak gelen Sayfa1 ' i tercih ettim.
$Excel->getActiveSheet()->setTitle('Sayfa1');
 
//Başlıklar
$Excel->getActiveSheet()->setCellValue('A1', 'Ad');
$Excel->getActiveSheet()->setCellValue('B1', 'Soyad');
$Excel->getActiveSheet()->setCellValue('C1', 'Telefon');

//veriler
$tur = 2;//her tursa bir alt satira gececegimiz icin sayac kullanıcaz
foreach($uyeler as $uye){
	$Excel->getActiveSheet()->setCellValue("A$tur", $uye->ad);
	$Excel->getActiveSheet()->setCellValue("B$tur", $uye->soyad);
	$Excel->getActiveSheet()->setCellValue("C$tur", $uye->telefon);

	//sayac arttırma
	$tur++;
}

//olusturulan excel dosyası kaydediliyor
$Kaydet = PHPExcel_IOFactory::createWriter($Excel, 'Excel5');
$Kaydet->save("tam_liste.xls");

//kullanıcı excel dosyasına yonlendiriliyor
header("location:tam_liste.xls");
?>

Not : Lütfen yorumlarınızı esirgemeyiniz 🙂

Php ile Excel Dosyasından Veri Okuma

Php ile geliştirdiğiniz projelerde; müşterilerinizden, var olan verilerinin excel ile gönderilerek, sisteme işlenmesi yönündeki bir taleple karşılaşmışsınızdır. Bu makalede; bu işlemin php ile kolay, hızlı ve veri kaybı olmadan nasıl yapabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. İşlemi, PhpExcel kütüphanesini kullanarak yapacağız. Kütüphaneyi bu adresten indirebilirsiniz. İşlemi gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Bunları da anlattıktan sonra örnek kodu vereceğim. Bunlardan en önemlisi dosya büyüklüğü. Dosya ne kadar büyük olursa işlem o kadar uzun sürüyor. Bu nedenle büyük dosyalarda “max_execution_time” hatası alabilirsiniz. Eğer kullandığınız sunucu kendinize ait ise “max_execution_time” değerini arttırabilirsiniz, ancak paylaşımlı hosting kullanıyorsanız, dosyayı parçalayarak işlemeniz daha mantıklı. Karşılaşabileceğiniz diğer sorun da dosya büyüklüğüyle ilgili olan “max memory usage” hatası. Diğer hatada olduğu gibi burada da çözüm kullandığınız sunucu/hosting türüne göre değeri arttırmak ya da  dosyayı parçalayarak işlemek. Bu gibi hatalarla karşılaşma durumuna karşı, kod içerisine bir sayaç yerleştirerek, işlem sonunda değerleri karşılaştırmanız, veri kaybının önüne geçmek için önemli. Karşılaştığım son sorun ise, başlık satırı. Dosya işlenirken başlık satırı da okunuyor ve diğer veriler gibi işlenebiliyor. O nedenle bu satıra da dikkat etmekte yarar var. Aşağıda örnek kodu paylaşıyorum. Bir hata ile karşılaşırsanız lütfen bildiriniz. Yorumlarınızı esirgemeyiniz lütfen.

Veri Okuma

<?php
error_reporting(E_ALL);//tüm hata gösterimleri açılıyor.
set_time_limit(0);//max_execution_time değeri olabilecek en üst değere getirliyor

include 'Classes/PHPExcel/IOFactory.php';//kullandığımız kütüphane
$inputFileName = 'dosya.xls';//işlenecek dosya
$objPHPExcel = PHPExcel_IOFactory::load($inputFileName);
$excel_satirlar = $objPHPExcel->getActiveSheet()->toArray(null,true,true,true);//excel dosyasındaki aktif sekme kullanılıyor

$i=0;//sayac
foreach($excel_satirlar as $excel_satir){
    $i++;
    //veriler değişkene alınıyor
    $veri_1 = $excel_satir['A'];
    $veri_2 = $excel_satir['B'];
    $veri_3 = $excel_satir['C'];
    $veri_4 = $excel_satir['D'];
    $veri_5 = $excel_satir['E'];

    //bu kısımdan sonra verileri nasıl işlemek istiyorsanız ona göre kodları yazmamış gerekiyor. örneğin veri tabanına kaydetmek.
    }
}
echo $i;//satır sayısını kontrol için en son kaç satırın işlendiğini sayaçtan ekrana basıyoruz.
?>

Not : Her ihtimale karşı okunan verileri sql injection’a karşı süzmekte yarar var.

Php ile Excel Dosyası Oluşturma için ilgili makaleyi inceleyebilirsiniz.